Contact

E-mail adres
info@peeltoernooi.nl

Telefoonnummers
Voorzitter L.A. Vroemen
0478-571365

Secretaris/Penningmeester W.C. van Horck
06-54208487

Postadres
Stichting Peeltoernooi
Molenpas 14
5931 NH Tegelen

Bankrekening
IBAN NL53 RABO 0102 5915 39

Wij bewaren gegevens van uw bezoek om onze website verbeteren, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gaat u hier niet mee akkoord? Dan onthoud uw browser uw keuze één jaar lang.
Akkoord    -    Niet akkoord
478